Posted by & filed under squash.

Jedni z moich uczniów podczas towarzyskiego meczu squasha.

Comments are closed.